Θερμικό Χαρτί Ψηφιακού Ταχογράφου VDO

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Θερμικό Χαρτί Ψηφιακού Ταχογράφου VDO.

χαρτί εκτύπωσης Ψηφιακού Ταχογράφου  VDO έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις   δύσκολες συνθήκες στα οχήματα και είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του νόμου.


Κάθε ένα ρολό VDO  έχει μήκος 8 μέτρα και είναι ξεχωριστά συσκευασμένο για προστασία  από το φως και την υγρασία.
      Οι εκτυπώσεις που έχουν τυπωθεί σε χαρτί ποιότητας VDO  παραμένουν ευανάγνωστες πάνω από 3 χρόνια, όταν αποθηκεύονται κατάλληλα.