ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ Μ1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ταξίμετρο   Digitax  Μ1