ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ F1 PLUS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ταξίμετρο   Digitax  F1 Plus