Πιστοποιητικά

 Πιστοποιητικά Αναλογικού ταχογράφου - Ψηφιακού ταχογράφου και κόφτη
 
Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και την έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφου και κόφτη ( περιοριστή ταχύτητας ) απαραίτητα  πιστοποιητικά  για την έκδοση πρώτης αδείας οχήματος φορτηγού η λεωφορείου, και για τον έλεγχο στο ΚΤΕΟ και την τροχαία.

Το πιστοποιητικό του ταχογράφου ψηφιακού και αναλογικού χρειάζεται ανανέωση κάθε δυο χρόνια.

Το πιστοποιητικό του κόφτη δεν χρειάζεται ανανέωση.


Άρθρα

Κανονισμός (ΕΚ) 165/2014 – Ευφυής Ταχογράφος
Θέμα: Κανονισμός (ΕΚ) 165/2014 – Ευφυής Ταχογράφος 1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, σε συνδυασμό με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/799, οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, και οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, για
Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD
Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD Αρ. Εγκρ. Υπ. Αναπ. 96132/14-9-18 σε συνδυασμό με το υποσύστημα Digitax Printer five  15 GH 602 ( ισχύει μεχρι 30/07/2023 ).
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).