Πιστοποιητικά

 Πιστοποιητικά Αναλογικού ταχογράφου - Ψηφιακού ταχογράφου και κόφτη
 
Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και την έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφου και κόφτη ( περιοριστή ταχύτητας ) απαραίτητα  πιστοποιητικά  για την έκδοση πρώτης αδείας οχήματος φορτηγού η λεωφορείου, και για τον έλεγχο στο ΚΤΕΟ και την τροχαία.

Το πιστοποιητικό του ταχογράφου ψηφιακού και αναλογικού χρειάζεται ανανέωση κάθε δυο χρόνια.

Το πιστοποιητικό του κόφτη δεν χρειάζεται ανανέωση.


Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD
Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD Αρ. Εγκρ. Υπ. Αναπ. 96132/14-9-18 σε συνδυασμό με το υποσύστημα Digitax Printer five  15 GH 602 ( ισχύει μεχρι 30/07/2023 ).
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών, όπως αυτές προβλέπονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών.