Πιστοποιητικά

 Πιστοποιητικά Αναλογικού ταχογράφου - Ψηφιακού ταχογράφου και κόφτη
 
Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και την έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφου και κόφτη ( περιοριστή ταχύτητας ) απαραίτητα  πιστοποιητικά  για την έκδοση πρώτης αδείας οχήματος φορτηγού η λεωφορείου, και για τον έλεγχο στο ΚΤΕΟ και την τροχαία.

Το πιστοποιητικό του ταχογράφου ψηφιακού και αναλογικού χρειάζεται ανανέωση κάθε δυο χρόνια.

Το πιστοποιητικό του κόφτη δεν χρειάζεται ανανέωση.


Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 581/2010
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 581/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις μέγιστες περιόδους τηλεφόρτωσης των σχετικών δεδομένων από μονάδα επί οχήματος και από κάρτα οδηγού.
Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006
Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις