Νέα

TRANSPORT SHOW 2014 Π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ε.Π.Ε

20/5/2014

    

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η εταιρία μας   ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΠΕ συμμετέχει στην Transport Show 2014  29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014 , στο MEC Παιανίας με  το περίπτερο Νο32 όπου σας περιμένουμε  να γνωρίσετε τα νέα μας προϊόντα  και  να ενημερωθείτε για τους ψηφιακούς ταχογράφους, τη νέα νομοθεσία, τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης Eberspächer, και τις αυτόματες λιπάνσεις   GROENEVELD. 

 http://troxoikaitir.gr/transportshow


Διαβάστε Περισσότερα

TRANSPORT SHOW 2014 Π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ε.Π.Ε

20/5/2014

    

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η εταιρία μας   ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΠΕ συμμετοχή στην Transport Show 2014  29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014 , MEC Παιανίας με  το περίπτερο Νο32, και σας περιμένουμε  να γνωρίσετε τα νέα μας προϊόντα . Και να ενημερωθείτε για τους ψηφιακούς ταχογράφους και τι νέα νομοθεσία, τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης Eberspächer , και τις αυτόματες  Λιπάνσεις   GROENEVELD. 

 http://troxoikaitir.gr/transportshow


Διαβάστε Περισσότερα

TRANSPORT SHOW 2014 Π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ε.Π.Ε

20/5/2014

    

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η εταιρία μας   ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΠΕ συμμετέχει στην Transport Show 2014  29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014 , στο MEC Παιανίας με  το περίπτερο Νο32 όπου σας περιμένουμε  να γνωρίσετε τα νέα μας προϊόντα  και  να ενημερωθείτε για τους ψηφιακούς ταχογράφους, τη νέα νομοθεσία, τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης Eberspächer, και τις αυτόματες λιπάνσεις   GROENEVELD. 

 http://troxoikaitir.gr/transportshow


Διαβάστε Περισσότερα

YOUTRUCK FESTIVAL 2013 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Π ΕΠΕ

21/5/2013

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η εταιρία μας   ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΠΕ συμμετοχή στην 1η Youtruck Fiesta 2013 με  το περίπτερο Νο13, και σας περιμένουμε  να γνωρίσετε τα νέα μας προϊόντα . Και να ενημερωθείτε για τους ψηφιακούς ταχογράφους και τι νέα νομοθεσία, τα συστήματα θέρμανσης και ηλιογράφων  WEBASTO, και τις αυτόματες  Λιπάνσεις   GROENEVELD. 

 

Διαβάστε Περισσότερα


Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD
Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD Αρ. Εγκρ. Υπ. Αναπ. 96132/14-9-18 σε συνδυασμό με το υποσύστημα Digitax Printer five  15 GH 602 ( ισχύει μεχρι 30/07/2023 ).
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών, όπως αυτές προβλέπονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών.