Νέα

ΝΕΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ Digitax

11/8/2011

Νέο Ταξίμετρο FORCE ONE  MID από την Digitax


Διαβάστε Περισσότερα

Eντυπο περιοδικού ελέγχου καλής λειτουργιάς απαραίτητο για το ΚΤΕΟ

11/8/2011

Τα Φορτηγά και τα λεωφορεία με ψηφιακό ταχογράφο θα  πρέπει να έχουν εκτός από το αυτοκόλλητο περιοδικού έλεγχου και το έντυπο περιοδικού έλεγχου καλής λειτουργιάς  απαραίτητο για το ΚΤΕΟ και την τροχαία.


Διαβάστε Περισσότερα

ΝΕΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ Digitax

11/8/2011

Νέο Ταξίμετρο FORCE ONE  MID από την Digitax


Διαβάστε Περισσότερα


Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 581/2010
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 581/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις μέγιστες περιόδους τηλεφόρτωσης των σχετικών δεδομένων από μονάδα επί οχήματος και από κάρτα οδηγού.
Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006
Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις