Νέα

Φάκελος τεκμηρίωσης ταξιμέτρου

21/9/2017

Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), που αφορούν σε θέματα ελέγχου από  19 Σεπτεμβρίου 2017, έστειλε σε όλους τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς αλλά και στους φορείς των ελεγχόμενων η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η ύπαρξη φακέλου τεκμηρίωσης ταξιμέτρου, που διατηρείται στο ταξί.

- Εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται η ύπαρξη φακέλου τεκμηρίωσης ταξιμέτρου, που διατηρείται στο ταξί και περιλαμβάνει μία σειρά εγγράφων που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του ταξιμέτρου και του φορολογικού μηχανισμού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και Βιβλίο συντήρησης και σφράγισης ταξιμέτρου, αντίγραφο του οποίου διατηρεί και το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και σφράγισης ταξιμέτρων. Για τα ταξίμετρα που τίθενται πρώτη φορά σε χρήση οι ρυθμίσεις ισχύουν από 19/9/2017 ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα ταξίμετρα οι ρυθμίσεις ισχύουν από 19/6/2018.

Προσοχή  η μη συμμόρφωση στις νέες  διατάξεις μπορεί  να  επιφέρει  σοβαρά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες ταξί και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία ταξίμετρων .

Διαβάστε Περισσότερα

ΝΕΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ DIGITAX PRINTER

2/8/2017

Διαβάστε Περισσότερα

Cooltronic Οροφής 2ης Γενιάς Κλιματισμός Παρκινγκ

4/5/2015

Cooltronic  Οροφής 2ης Γενιάς  Κλιματισμός Παρκινγκ

Διαβάστε Περισσότερα

Eberspächer Ελλάδα Aντιπροσωπεία

16/6/2014


H εταιρεία Π ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ε.Π.Ε αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα την Γερμανική εταιρία κατασκευής συστημάτων θέρμανσης καυστήρων και κλιματισμού οχημάτων Eberspächer. 

Διαβάστε Περισσότερα


Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD
Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD Αρ. Εγκρ. Υπ. Αναπ. 96132/14-9-18 σε συνδυασμό με το υποσύστημα Digitax Printer five  15 GH 602 ( ισχύει μεχρι 30/07/2023 ).
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών, όπως αυτές προβλέπονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών.