ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΑΞΙ ΑΔΗΜΕ

Μεταβιβάσεις Ταμειακών Μηχανών Ταξί ΑΔΗΜΕ 

Αναλαμβάνουμε την μεταβίβαση του ταξί στην ΑΔΗΜΕ ταμειακή μηχανή σε νέο ιδιοκτήτη ή σε νέο εκμεταλλευτή με μισθωτήριο συμβόλαιο ( Ιδιωτικό συμφωνητικό  μίσθωσης).

Ο ιδιοκτήτης αφού φτιάξει το μισθωτήριο, το πρωτοκολλεί στην ΔΟΥ και  μετά μαζί με το μισθωτήριο, θεωρημένο και την ταμειακή μηχανή ΑΔΗΜΕ μπορεί να έρθει στο κατάστημα μας για την μεταβίβαση.  Επίσης θα πρέπει να έχει μαζί του το βιβλίο συντήρησης  και επισκευής του φορολογικού μηχανισμού ΑΔΗΜΕ του ιδιοκτήτη .Άρθρα

Κανονισμός (ΕΚ) 165/2014 – Ευφυής Ταχογράφος
Θέμα: Κανονισμός (ΕΚ) 165/2014 – Ευφυής Ταχογράφος 1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, σε συνδυασμό με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/799, οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, και οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, για
Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD
Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD Αρ. Εγκρ. Υπ. Αναπ. 96132/14-9-18 σε συνδυασμό με το υποσύστημα Digitax Printer five  15 GH 602 ( ισχύει μεχρι 30/07/2023 ).
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).