ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ


Επισκευή Αναλογικών Ταχογράφων

Η    Π.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΠΕ  είναι η τεχνική αντιπροσωπεία  της VDO   για την Ελλάδα. 
Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο για όλους  τους  αναλογικούς ταχογράφους.
Διαθέτουμε όλο τον εξοπλισμό που απαιτεί η VDO  για το service των ταχογράφων.

Χρησιμοποιούμε γνήσια ανταλλακτικά και για τις επισκευές των ταχογράφων, παρέχουμε 6μηνη εγγύηση για την εργασία και ένα έτος εγγύηση για τα ανταλλακτικά.

Ταχογράφος Ανακατασκευής
 
Εάν το κόστος της επισκευής του ταχογράφου σας είναι υψηλό διαθέτουμε ταχογράφους ανακατασκευής όλων των τύπων.


Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 581/2010
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 581/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις μέγιστες περιόδους τηλεφόρτωσης των σχετικών δεδομένων από μονάδα επί οχήματος και από κάρτα οδηγού.
Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006
Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις