ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ


Επισκευή Αναλογικών Ταχογράφων

Η    Π.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΠΕ  είναι η τεχνική αντιπροσωπεία  της VDO   για την Ελλάδα. 
Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο για όλους  τους  αναλογικούς ταχογράφους.
Διαθέτουμε όλο τον εξοπλισμό που απαιτεί η VDO  για το service των ταχογράφων.

Χρησιμοποιούμε γνήσια ανταλλακτικά και για τις επισκευές των ταχογράφων, παρέχουμε 6μηνη εγγύηση για την εργασία και ένα έτος εγγύηση για τα ανταλλακτικά.

Ταχογράφος Ανακατασκευής
 
Εάν το κόστος της επισκευής του ταχογράφου σας είναι υψηλό διαθέτουμε ταχογράφους ανακατασκευής όλων των τύπων.


Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD
Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD Αρ. Εγκρ. Υπ. Αναπ. 96132/14-9-18 σε συνδυασμό με το υποσύστημα Digitax Printer five  15 GH 602 ( ισχύει μεχρι 30/07/2023 ).
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών, όπως αυτές προβλέπονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών.