Άρθρα

Εσωτερικό Πρόβλημα Ψηφιακού Ταχογράφου

19/9/2011

Εσωτερικό Πρόβλημα Ψηφιακού Ταχογράφου Οι ψηφιακοί ταχογράφοι μπορεί να εμφανίσουν στην οθόνη τους κάποια μηνύματα βλαβών στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε  μαζί μας για τεχνική υποστήριξη στο τηλ 210 3474500.

Διαβάστε Περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως Ψηφιακού Ταχογράφου VDO.

16/9/2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ  VDO

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτηση για έκδοση κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Επιχείρησης.

15/9/2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτηση για έκδοση κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού.

15/9/2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΟΔΗΓΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ  ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα


Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD
Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD Αρ. Εγκρ. Υπ. Αναπ. 96132/14-9-18 σε συνδυασμό με το υποσύστημα Digitax Printer five  15 GH 602 ( ισχύει μεχρι 30/07/2023 ).
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών, όπως αυτές προβλέπονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών.