Άρθρα

Αναλογικός Ταχογράφος

14/6/2013

Αναλογικός Ταχογράφος     Οι αναλογικές εγγραφές ταχογράφου γίνονται από μια γραφίδα  σε μια επικαλυμμένη με κερί κάρτα. Τρεις  γραφίδες σηματοδοτούν καταγραφές της ταχύτητας, διανυθείσας απόστασης και τη δραστηριότητα του οδηγού. Το εσωτερικό μέρος της κάρτας χρησιμοποιείται από τον οδηγό για να γράφει τις λεπτομέρειες του ονόματός του, τη θέση της έναρξης

Διαβάστε Περισσότερα

Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006

11/6/2013

Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις 

Διαβάστε Περισσότερα

Τα ωράρια οδήγησης.

21/9/2011

Τα ωράρια οδήγησης και οι χρόνοι ανάπαυσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Κάρτες Ψηφιακού Ταχογράφου

20/9/2011

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα


Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD
Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD Αρ. Εγκρ. Υπ. Αναπ. 96132/14-9-18 σε συνδυασμό με το υποσύστημα Digitax Printer five  15 GH 602 ( ισχύει μεχρι 30/07/2023 ).
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών, όπως αυτές προβλέπονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών.