Άρθρα

Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006

11/6/2013

Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις 

Διαβάστε Περισσότερα

Τα ωράρια οδήγησης.

21/9/2011

Τα ωράρια οδήγησης και οι χρόνοι ανάπαυσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Κάρτες Ψηφιακού Ταχογράφου

20/9/2011

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

Εσωτερικό Πρόβλημα Ψηφιακού Ταχογράφου

19/9/2011

Εσωτερικό Πρόβλημα Ψηφιακού Ταχογράφου Οι ψηφιακοί ταχογράφοι μπορεί να εμφανίσουν στην οθόνη τους κάποια μηνύματα βλαβών στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε  μαζί μας για τεχνική υποστήριξη στο τηλ 210 3474500.

Διαβάστε Περισσότερα


Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών, όπως αυτές προβλέπονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 581/2010
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 581/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις μέγιστες περιόδους τηλεφόρτωσης των σχετικών δεδομένων από μονάδα επί οχήματος και από κάρτα οδηγού.