ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Οι εταιρία μας υποστηρίζει την αναβάθμιση λογισμικού Ψηφιακών Ταχογράφων:

Οι ψηφιακοί ταχογράφοι ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού τους μπορούν να αναβαθμιστούν ώστε να έχουν την δυνατότητα της αυτόματης προσαρμογής τους στη θέση ανάπαυσης κατά το κλείσιμο ή το άνοιγμα του διακόπτη του οχήματος. Με αυτή την λειτουργία οι ώρες εργασίας υπολογίζονται ως (ξεκούραση) κατά την στάση του οχήματος.


Άρθρα

Κανονισμός (ΕΚ) 165/2014 – Ευφυής Ταχογράφος
Θέμα: Κανονισμός (ΕΚ) 165/2014 – Ευφυής Ταχογράφος 1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, σε συνδυασμό με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/799, οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, και οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, για
Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD
Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD Αρ. Εγκρ. Υπ. Αναπ. 96132/14-9-18 σε συνδυασμό με το υποσύστημα Digitax Printer five  15 GH 602 ( ισχύει μεχρι 30/07/2023 ).
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).